In English

Drugi teledysk Blue Sounds

opublikowano w dziale Polska

Już nie ma nas” to utwór promujący drugą płytę zespołu Blue Sounds (fot. Jakub Kar­koszka) zatytułowaną „Karuna” i sin­giel, który doczekał się drugiego w historii grupy wideoklipu. 7 listopada ubiegłego roku piosenka miała swoją premierę, a już 19 grud­nia tego samego roku była piosenką dnia w Pierw­szym Programie Pol­skiego Radia. Utwór zaj­mował wielo­krot­nie pierw­sze miej­sca na listach prze­bojów kilku roz­głośni radiowych, a w plebiscycie „Gramy swoje” Radia RDN Małopol­ska słuchacze przy­znali mu tytuł piosenki miesiąca. W tym samym plebiscycie Marek Niedź­wiecki i Roman Rogowiecki zauważyli go wśród utworów takich wykonaw­ców jak Ania Dąbrow­ska, zespół Bracia, Czesław Śpiewa, Mela Koteluk czy Ania Wyszkoni i przy­znali mu drugie i trzecie miej­sce. Jak mówi zespół klip, który ukazuje się po kilku miesiącach od premiery płyty „Karuna”, ma nie tylko promować ich nowy album, ale przede wszyst­kim ma być formą podziękowania dla oddanych sym­patyków zespołu, czy chociażby fanów piosenki „Już nie ma nas”. Produk­cją teledysku zajęła się włocław­ska ekipa Lans Produc­tions, która jest też autorem klipu do pierw­szego sin­gla z płyty.

Oba dni zdjęciowe zostały zrealizowane we włocław­skim hotelu Garage Hotel Włocławek, który dzięki zaan­gażowaniu wła­ścicieli Alek­san­dry i Tyberiusza Rajs, został w cało­ści udostęp­niony dla ekipy fil­mowej. Jak pod­kreślają twórcy teledysku, jest to jedyne takie miej­sce na mapie Pol­ski: „Klimatyczny wystrój pokoi oraz restauracja stylizowana na amerykań­skie lata 50. roz­budza wyobraź­nię i sama prosi się o nie­zwykłe fil­mowe historie”. Sceny były rów­nież kręcone w plenerach Włocławka.

Poza ser­wisem YouTube teledysk będzie można obej­rzeć między innymi w regional­nej telewizji Kujawy oraz na ogól­nopol­skim kanale Kino Pol­ska Muzyka.

Opublikowano: 2014-05-19 20:42:06
Źródło: www.facebook.com/bluesoundspl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design