In English

Meskalina Blues Festival nabiera tempa

opublikowano w dziale Polska

Od poniedziałku 16 czerwca trwają przed­biegi Meskalina Blues Festival w Środzie Wiel­kopol­skiej, który 18 czerwca zaczyna się w peł­nej krasie. W programie imprezy, obok kon­cer­tów, znaleźć można warsz­taty, wykłady i prze­gląd kon­kur­sowy. Wśród wykonaw­ców, których usłyszy publicz­ność, znajdą się także nie­typowe dla bluesowych festiwali nazwiska – Maja Kleszcz & Incar­Nations czy Waglew­ski Fisz Emade – oraz Hun­dred Seventy Split z daw­nymi człon­kami Ten Years After w składzie. Pełen program festiwalu znaj­dziecie na jego stronie inter­netowej i na Facebooku.

Opublikowano: 2014-06-18 15:37:58
Źródło: www.meskalinafestival.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design