In English

VIII Letnie Warsztaty Bluesowe Puławy 2014

opublikowano w dziale Polska

Puław­ski Ośrodek Kul­tury „Dom Chemika” oraz Stowarzyszenie Międzynarodowe Warsz­taty Muzyki Kameral­nej już po raz ósmy organizują w Puławach warsz­taty bluesowe, które w tym roku odbędą się w dniach od 20 do 23 sierp­nia. Warsz­taty stanowią okazję do udoskonalenia dotych­czasowych umiejęt­no­ści, bez względu na poziom zaawan­sowania. Na uczest­ników warsz­tatów czekają zajęcia dydak­tyczne, imprezy towarzyszące, spo­tkania integracyjne oraz kon­certy. Zwień­czeniem każ­dego dnia jest jam ses­sion pozwalające poczuć klimat muzyki bluesowej. Warunki uczest­nic­twa w warsz­tatach i szczegółowe infor­macje znaj­dziecie na stronie Puław­skiego Ośrodka Kultury.

Opublikowano: 2014-06-30 11:05:24
Źródło: www.domchemika.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design