In English

X Warsztaty Muzyczne Rockowe Ogródki

opublikowano w dziale Polska

W dniach 14 – 18 lipca w Płocku odbędą się jubile­uszowe X Warsz­taty Muzyczne w ramach XVII edycji Festiwalu Roc­kowe Ogródki. Zajęcia teo­retyczne, prowadzone w salach Młodzieżowego Domu Kul­tury w Płocku, zostaną podzielone na pięć grup instrumen­tal­nych. Gościn­nie udział w warsz­tatach wezmą Woj­ciech Pilichow­ski (gitara basowa-​lekcja mistrzow­ska) oraz Dave Lat­chaw (instrumenty klawiszowe). Na wieczorne jam-​sessions od godz. 20:00 zaprasza płocki klub Rock′69. Na zakoń­czenie warsz­tatów, po wręczeniu uczest­nikom dyplomów, prze­widziany jest kon­cert wykładow­ców. Szczegóły, regulamin oraz karta zgłoszeniowa znaj­dują się na stronie organizatora.

Opublikowano: 2014-07-02 14:35:43
Źródło: www.rockoweogrodki.com.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design