In English

„Lep na Bluesa” w Józefowie

opublikowano w dziale Polska

Między 13 a 28 września w Józefowie, w którym przez blisko 20 lat miesz­kał i tworzył Tade­usz Nalepa, pod hasłem „Korzenie Bluesa” odbędzie się szósta już odsłona Festiwalu Bluesowego im. Tade­usza Nalepy „Lep na Bluesa”. Celem tegorocz­nej edycji jest ukazanie związ­ków bluesa i gospel, gatun­ków jed­nocześnie sobie bliskich i dalekich. Na festiwalu usłyszymy więc zespoły bluesowe, jak Chołody Blues Trio, Nocna Zmiana Bluesa i The Rhytm Chiefs (fot. strony domowe artystów), jak rów­nież chóry gospel – Mienia River Gospel Choir oraz Sienna Gospel Choir. Dodat­kową atrak­cją będzie wer­nisaż wystawy fotograficz­nej Zbigniewa Jędrzej­czyka. Nad poziomem artystycz­nym festiwalu jak co roku czuwa spo­łeczny komitet organizacyjny, złożony ze znajomych i przyjaciół Tade­usza Nalepy: miesz­kających w okolicy muzyków związanych z bluesem (m.in. Urszula Kałuszko i Andrzej Soł­tysik) oraz gości honorowych, w tym żony artysty Grażyny Dramowicz-​Nalepy oraz autora tek­stów, Bog­dana Loebla.

Opublikowano: 2014-07-11 12:28:47
Źródło: www.mokjozefow.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design