In English

Lauba Pełno Bluesa za niecały miesiąc

opublikowano w dziale Polska

W dniach od 15 do 17 sierp­nia w Chorzowie odbędzie się Festiwal Front Porch Blues czyli Lauba Pełno Bluesa. Nazwa imprezy nawiązuje do klasycz­nej bluesowej tradycji muzykowania na „front porch”, czyli ganku. Co roku w Gór­nośląskim Muzeum Etnograficz­nym w Chorzowie miłośnicy bluesa spo­tykają się, by słuchać muzyki na łonie natury. Festiwalowe kon­certy odbywają się naprzemien­nie na trzech scenach na terenie Muzeum: naj­więk­szej, zlokalizowanej przy skan­senowej Karcz­mie oraz dwóch bar­dziej kameral­nych, umiej­scowionych w bez­pośred­nim sąsiedz­twie muzeal­nych chałup. Po zmroku akcja prze­nosi się do położonej po sąsiedzku Sztygarki – klimatycz­nego kom­pleksu kulturalno-​rekreacyjnego stworzonego na terenach byłej kopalni. Szczegółową listę ponad 20 występujących pod­czas festiwalu artystów oraz infor­macje o biletach znaj­dziecie na stronie Lauby.

Opublikowano: 2014-07-20 10:50:32
Źródło: www.laubapelnobluesa.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design