In English

Lauba Pełno Bluesa. Wygraj zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Pomiędzy 15 a 17 sierp­nia w Chorzowie odbędzie się kolejna edycja festiwalu Front Porch Blues czyli… Lauba Pełna Bluesa. Festiwalowe kon­certy odbywają się naprzemien­nie na trzech scenach na terenie Gór­nośląskiego Muzeum Etnograficz­nego: naj­więk­szej, zlokalizowanej przy skan­senowej Karcz­mie oraz dwóch bar­dziej kameral­nych, umiej­scowionych w bez­pośred­nim sąsiedz­twie muzeal­nych chałup: Zagrody Bogatego Chłopa oraz Zagrody Chłopa z Krasów. Po zmroku akcja prze­nosi się do położonej po sąsiedzku Sztygarki. Wśród wykonaw­ców pojawią się m.in.: Ján Litecký-​Šveda & Vitazny Trak­tor, Mark Olbrich Blues Eter­nity, Giles Rob­son & The Dirty Aces i Schau Pau Acoustic Blues & Jan Gałach.

Razem z Agen­cją Koncertowo-​Wydawniczą Delta, która organizuje festiwal, przy­gotowaliśmy dla wszyst­kich Czytel­ników Blues​.pl kon­kurs, w którym do wygrania jest jedno podwójne zaproszenie na festiwalowe kon­certy! Żeby je zdobyć należy naj­pierw polubić Blues​.pl na Facebooku, a następ­nie odpowiedzieć na pytanie: „Do jakiego waż­nego w bluesowej tradycji słowa odnosi się ‘lauba’ w nazwie imprezy”?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs” w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do środy 13 sierp­nia, do godziny 12:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięzcę losowania.

Opublikowano: 2014-08-07 21:38:50
Źródło: www.laubapelnobluesa.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design