In English

Irek Dudek zaprasza na Rawę Blues

opublikowano w dziale Polska

34. edycja festiwalu Rawa Blues coraz bliżej. W tym roku, zgod­nie z zapowiedziami Organizatorów, impreza potrwa dwa dni. O wydarzeniach z 10 paź­dzier­nika pisaliśmy nie­dawno. Dzień póź­niej, 11 paź­dzier­nika, kon­certy odbędą się już tradycyj­nie w „Spodku“. Do Katowic przyjedzie aż pięciu wykonaw­ców z USA. Naj­więk­sze gwiazdy tegorocz­nego festiwalu, to znakomity gitarzysta i wokalista Robert Ran­dolph oraz grupa rewelacyj­nych wokalistów gospel The Blind Boys of Alabama (fot. strona domowa artystów).

– Jak zwykle gorąco zapraszam do Katowic – mówi Irek Dudek (fot. www​.rawablues​.pl), dyrek­tor imprezy. – Przed nami już 34. odsłona festiwalu. Nie­zmien­nie, przy tworzeniu tego wydarzenia muzycz­nego, czuję eks­cytację i pragnienie pokazania, jak bogaty i róż­norodny jest blues. Nagroda „Keeping The Blues Alive” przy­znana festiwalowi przez Blues Foun­dation w Mem­phis w 2012 roku była obiek­tyw­nym uznaniem naszej imprezy za jeden z naj­więk­szych festiwali bluesowych na świecie, lecz przede wszyst­kim była dopin­giem, żeby unikać rutyny i nie­ustan­nie zaskakiwać słuchaczy i siebie samego – podkreśla.

Przez ostat­nie 25 lat na scenie katowic­kiego Spodka festiwal gościł plejadę bluesowych sław. Junior Wells, Magic Slim, Koko Taylor, Robert Cray, Keb’ Mo’, James Blood Ulmer, Eric Sar­dinas, Savoy Brown, Chic­ken Shack – to tylko nie­które z uznanych nazw i nazwisk. Tegoroczny zestaw amerykań­skich artystów rów­nież powinien zadowolić koneserów gatunku. Oprócz wspo­mnianej wyżej dwójki, w Katowicach zagrają: mistrz akustycz­nego bluesa Eric Bibb, syn legendy chicagow­skiego bluesa Magica Slima Shawn Holt z zespołem The Tear­drops oraz żywiołowy Fox Street All-​Stars. Bar­dzo interesująco zapowiadają się także występy reprezen­tan­tów pol­skiej sceny bluesowej.

Szczegółowy program 34. edycji Rawy Blues dostępny jest na oficjal­nej stronie imprezy.

Opublikowano: 2014-09-03 11:22:50
Źródło: www.rawablues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design