In English

Galicja Blues Festival

opublikowano w dziale Polska

17 września wystar­tuje tegoroczna, już jedenasta edycja Galicja Blues Festival. Przez trzy dni Krosno obfitować będzie w muzykę w wykonaniu zarówno młodych, uczest­niczących w prze­glądzie kon­kur­sowym zespołów, jak i uznanych grup o nie­małej renomie. Do 19 września na scenie Regional­nego Cen­trum Kul­tur Pogranicza pojawią się Los Agen­tos, Tor­tilla, Sławek Wierz­chol­ski i Nocna Zmiana Bluesa oraz Pro Musica Grand Stan­dard Orchestra. Gościem z Australii będzie gitarzysta Gwyn Ash­ton, zaś Kanadę reprezen­tować będzie grupa Mon­key Junk (fot. strona domowa zespołu) dowodzona przez har­monij­karza Steve’a Marrinera.

Opublikowano: 2014-09-17 13:31:29
Źródło: www.rckp.krosno.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design