In English

5. edycja International Ochota Blues Festival

opublikowano w dziale Polska

War­szaw­ski Inter­national Ochota Blues Festival doczekał się piątych urodzin, które razem z miłośnikami bluesa świętować będzie między 8 a 10 paź­dzier­nika. Festiwal roz­pocz­nie się 8 paź­dzier­nika w Cen­trum Han­dlowym BlueCity kon­cer­tami grup Big Noise Mama i Kraków Street Bannd. Dzień póź­niej w Klubie Lucid w tym samym cen­trum han­dlowym wystąpią Double Crafter, czyli duo składające się ze Sławka Chojec­kiego – prywat­nie miesz­kańca Ochoty – i Michaela Fedoroffa, otwocki zespół The Pisz­czors, Blues Time z War­szawy i gwiazda wydarzenia, szwaj­car­ski gitarzysta Joe Colombo z towarzyszeniem Kasi Skoczek. Ostat­niego dnia imprezy w Klubokawiarni „Mam Ochotę” wystąpią Bluesmaszyna i Marek Tym­koff. Wstęp na wszyst­kie festiwalowe wydarzenia jest bezpłatny.

Opublikowano: 2014-09-24 10:15:53
Źródło: www.facebook.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design