In English

Gwiazdy na Rawa Blues Festival! Wygraj bilety na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

34. edycja festiwalu Rawa Blues coraz bliżej. W tym roku, zgod­nie z zapowiedziami Organizatorów, impreza potrwa dwa dni. 10 paź­dzier­nika bluesa będzie można posłuchać w nie­zwykłym miej­scu – w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Sym­fonicz­nej Pol­skiego Radia w Katowicach. Wystąpią Irek Dudek oraz amerykań­ski gitarzysta i wokalista Eric Bibb. Dzień póź­niej, 11 paź­dzier­nika, kon­certy odbędą się już tradycyj­nie w „Spodku“. Do Katowic przyjedzie aż pięciu wykonaw­ców z USA. Naj­więk­sze gwiazdy tegorocz­nego festiwalu to znakomity gitarzysta i wokalista Robert Ran­dolph, grupa rewelacyj­nych wokalistów gospel The Blind Boys of Alabama i syn Magic Slima, gitarzysta Shawn Holt.

Razem z organizatorami Rawa Blues Festival przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania jest aż pięć pojedyn­czych zaproszeń do Spodka, na drugi dzień festiwalu! Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem odpowiedzieć na pytanie: „Jaki tytuł nosi nagrodzony statuetką Grammy album grupy The Blind Boys Of Alabama, na którym rolę zespołu towarzyszącego wokalistom gra for­macja Rober­tha Randolpha”?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Rawa Blues Festival” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do poniedziałku 6 paź­dzier­nika, do godziny 12:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania!

Opublikowano: 2014-09-29 09:07:33
Źródło: www.rawablues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design