In English

Gwiazdy na Rawa Blues Festival! Sprawdź kto wygrał bilety na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Nagrodzony statuetką Grammy album grupy The Blind Boys Of Alabama, na którym rolę zespołu towarzyszącego wokalistom gra for­macja Roberta Ran­dol­pha nosi tytuł »Higher Ground«” – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez por­tal Blues​.pl i organizatorów Rawa Blues Festival kon­kur­sie, w ramach którego mogli­ście wygrać aż pięć pojedyn­czych zaproszeń do Spodka, na drugi dzień festiwalu!

Spo­śród autorów prawidłowych odpowiedzi szczę­ście w losowaniu mieli:

  • Paweł z Drzewicy,
  • Jagoda z Wałbrzycha,
  • Woj­ciech z Katowic,
  • Teresa z Tych,
  • Mar­cin z Katowic.

Zwycięz­com gratulujemy, a wszyst­kim przy­pominamy, że w tym roku, zgod­nie z zapowiedziami Organizatorów, impreza potrwa dwa dni. 10 paź­dzier­nika bluesa będzie można posłuchać w nie­zwykłym miej­scu – w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Sym­fonicz­nej Pol­skiego Radia w Katowicach. Wystąpią Irek Dudek oraz amerykań­ski gitarzysta i wokalista Eric Bibb. Dzień póź­niej, 11 paź­dzier­nika, kon­certy odbędą się już tradycyj­nie w „Spodku“. Do Katowic przyjedzie aż pięciu wykonaw­ców z USA, w tym gitarzysta i wokalista Robert Ran­dolph i grupa rewelacyj­nych wokalistów gospel The Blind Boys of Alabama.

Opublikowano: 2014-10-07 20:40:26
Źródło: www.rawablues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design