In English

Mocny skład Jimiway Blues Festival! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Mem­phis to ważne dla muzyki soul miasto pojawiające się w tytule nowej płyty Johna Nemetha; zaś Jimiway Blues Festival odbywa się w tym roku po raz 23” – takie były poprawne odpowiedzi w przy­gotowanym przez por­tal Blues​.pl i dyrek­tora Jimiway Blues Festival Benedykta Kunic­kiego kon­kur­sie, w ramach którego mogli­ście wygrać dwa pojedyn­cze zaproszenia na oba festiwalowe dni.

Autorzy prawidłowych odpowiedzi, którzy mieli szczę­ście w losowaniu to Mar­cin z Częstochowy i Piotr z Poznania, gratulujemy.

Wszyst­kich z kolei zachęcamy do odwiedzenia Ostrowa Wiel­kopol­skiego, bo wśród wykonaw­ców, którzy zagrają tam 17 i 18 paź­dzier­nika pojawią się m.in. flir­tujący ostat­nio z soulem wokalista i har­monij­karz John Nemeth, gitarzysta Larry McCray, chicagow­ski bluesman Car­los John­son z towarzyszącym mu Hoodoo Band, a także czar­noskóry wokalista o potęż­nym głosie, Eb Davis. Program uzupeł­nią JJ Band, TwoTimer i Tan­deta Blues Band.

Opublikowano: 2014-10-14 17:33:10
Źródło: Blues.pl i Jimiway Blues Festival

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design