In English

Pęczak o Wierzcholskim w książce oraz w Toruniu

opublikowano w dziale Polska

Nakładem toruń­skiego Wydaw­nic­twa Adam Mar­szałek ukazała się właśnie książka „Cały ten blues – przy­padek Sławka Wierz­chol­skiego”, której autorem jest Mirosław Pęczak – kul­turoznawca, wykładowca akademicki czy wresz­cie publicysta tygo­dnika „Polityka”. Na 170 stronach książki znalazły się prze­myślenia autora na temat jego bohatera, zapisy roz­mów obu panów, ale także pełna dys­kografia Wierz­chol­skiego czy ciekawe, często nie­upublicz­niane dotąd zdjęcia. Promocja książki z udziałem jej autora i bohatera odbędzie się we wtorek, 4 listopada, w Kafeterii Struna Światła w toruń­skim Dworze Artusa. Nie zabrak­nie ilustracji muzycz­nej, w której obok Sławka Wierz­chol­skiego pojawi się Bog­dan Hołownia.

Opublikowano: 2014-11-03 14:48:21
Źródło: www.artus.torun.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design