In English

Sugar Blue na Toruń Blues Meeting! Wygraj zaproszenie na Blues.pl.

opublikowano w dziale Polska

Ciekawi wykonawcy i gorąca atmos­fera, w ramach której granice między fanami, a ich idolami prak­tycz­nie prze­stają ist­nieć to dwie naj­waż­niej­sze cechy wyróż­niające Toruń Blues Meeting na tle innych pol­skich bluesowych festiwali. W tym roku, 21 i 22 listopada, klubowa impreza toruń­skiej „Od Nowy” świętować będzie swoje dwudzieste piąte urodziny. Gwiazdą wydarzenia będzie amerykań­ski har­monij­karz Sugar Blue – nagrodzony nagrodą Grammy i znany między innymi ze współ­pracy z The Rol­ling Stones. Inni zagraniczni wykonawcy tegorocz­nej edycji to The Real Deal z Estonii, Włoch Pier­luigi Petricca i międzynarodowy skład Slidin’ PK & The Jun­kyard Orchestra. Pol­ską scenę bluesową reprezen­tować będą Dżem, After Blues, Tor­tilla, Robert Lenert z Los Agen­tos, Why Ducky?, trio Acoustic, a także Jo & Lazy Fellow.

Razem z organizatorami Toruń Blues Meeting, przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania jest aż dziesięć pojedyn­czych zaproszeń na pierw­szy z festiwalowych dni i cztery na drugi dzień imprezy (wybierane losowo). Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem odpowiedzieć na pytanie: „Jaki jest tytuł hitowego utworu The Rol­ling Stones, w którym słychać charak­terystyczny riff har­monijki ust­nej Sugar Blue?”.

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Toruń Blues Meeting” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy tylko do czwartku 20 listopada, do godziny 12:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania!

Opublikowano: 2014-11-17 19:06:09
Źródło: Blues.pl i Klub „Od Nowa”

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design