In English

Sugar Blue na Toruń Blues Meeting! Sprawdź kto wygrał zaproszenia na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

»Miss You« to tytuł hitowego utworu The Rol­ling Stones, w którym słychać charak­terystyczny riff har­monijki ust­nej Sugar Blue” – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez por­tal Blues​.pl i organizatorów Toruń Blues Meeting kon­kur­sie, w którym mogli­ście wygrać aż dziesięć pojedyn­czych zaproszeń na pierw­szy z festiwalowych dni i cztery na drugi dzień imprezy (wybierane losowo).

Lista osób, które przy­słały do Redak­cji poprawne odpowiedzi i miały szczę­ście w losowaniu, poniżej:

  • zaproszenia na piątek, 21 listopada: Mag­dalena z Pniew, Dawid z miej­scowo­ści Osie, Tomasz z Kruszyna, Agnieszka z Włocławka, Piotr z Torunia, Ewa z Poznania, Krzysz­tof z Torunia, Mar­celina z Gdań­ska, Karolina z Kwidzyna, Andrzej z Bydgoszczy.
  • zaproszenia na sobotę, 22 listopada: Jan z Byd­gosz­czy, Maria z Torunia, Piotr z Solca Kujaw­skiego, Michał z Bydgoszczy.

Zwycięz­com gratulujemy, a wszyst­kim przy­pominamy, że w tym roku, 21 i 22 listopada, klubowa impreza toruń­skiej „Od Nowy” świętować będzie swoje dwudzieste piąte urodziny. Gwiazdą wydarzenia będzie amerykań­ski har­monij­karz Sugar Blue – nagrodzony nagrodą Grammy i znany między innymi ze współ­pracy z The Rol­ling Stones. Inni zagraniczni wykonawcy tegorocz­nej edycji to The Real Deal z Estonii, Włoch Pier­luigi Petricca i międzynarodowy skład Slidin’ PK & The Jun­kyard Orchestra. Pol­ską scenę bluesową reprezen­tować będą Dżem, After Blues, Tor­tilla, Robert Lenert z Los Agen­tos, Why Ducky?, trio Acoustic, a także Jo & Lazy Fellow.

Opublikowano: 2014-11-20 14:41:36
Źródło: Blues.pl i Klub „Od Nowa”

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design