In English

Polacy na International Blues Challenge

opublikowano w dziale Polska

Kolejna edycja naj­waż­niej­szego na świecie kon­kursu dla bluesowych zespołów, Inter­national Blues Chal­lenge, odbędzie się w Mem­phis między 20 a 24 stycz­nia 2015 roku. To nie­zwykle ważna impreza, dająca muzykom szansę zaprezen­towania się przed specjalistami z branży. Z rekomen­dacji Stowarzyszenia Jimiway – Towarzystwa Adoracji Bluesa i Rocka lat 70., a także Pol­skiego Stowarzyszenia Bluesowego, wśród wykonaw­ców IBC pojawią się także Polacy.

Z ramienia Jimiway w kategorii „Solo/​duo” amerykań­skiej publicz­no­ści zaprezen­tuje się Romek Puchow­ski. W kategorii „Zespół” w szranki z zagranicz­nymi kolegami stanie grupa Two Timer. Z ramienia PSB wystąpią w Mem­phis Dr Blues & SOUL RE VISION. W kolej­nych dniach przyj­rzymy się bliżej syl­wet­kom pol­skich reprezentantów.

Opublikowano: 2015-01-11 19:12:57
Źródło: www.jimiway.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design