In English

Duke Robillard na Warsaw Blues Night! Sprawdź kto wygrał zaproszenia na Blues.pl.

opublikowano w dziale Polska

„Jedna z naj­słyn­niej­szych bluesowych orkiestr świata, założona w 1967 roku przez Duke’a Robil­larda i pianistę Ala Copley’a to Room­ful Of Blues” – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez por­tal Blues​.pl i organizatorów War­saw Blues Night kon­kur­sie, w którym mogli­ście wygrać jedno podwójne zaproszenie na pol­ski kon­cert Duke’a Robil­larda, który 16 marca odbędzie się w war­szaw­skich Hybrydach. Będzie to pierw­szy po sied­miolet­niej prze­rwie występ artysty na War­saw Blues Night.

Wśród osób, które przy­słały do Redak­cji prawidłowe odpowiedzi, szczę­ście w losowaniu miała Marika z War­szawy, gratulujemy!

Opublikowano: 2015-03-13 15:18:45
Źródło: Blues.pl i Warsaw Blues Night

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design