In English

Nie żyje Józef Hajdasz

opublikowano w dziale Polska

W wieku 74 lat odszedł Józef Haj­dasz — per­kusista i współ­twórca grupy „Breakout”, a wcześniej „Blac­kout”. Razem z Tade­uszem Nalepą, Mirą Kubasiń­ską, Krzysz­tofem Dłutow­skim oraz Januszem Zieliń­skim byli pierw­szymi człon­kami grupy „Breakout”, legendy pol­skiego bluesa. Grupa powstała w 1968 roku, a rok póź­niej wydała swój pierw­szy album, zatytułowany „Na drugim brzegu tęczy”. Mirę Kubasiń­ską pożegnaliśmy w 2005 roku, Tade­usza Nalepę — w roku 2007.

Józef Haj­dasz na początku lat 80. wyjechał do Stanów Zjed­noczonych. W 2014 roku Józef Haj­dasz, Winicjusz Chróst, Krzysz­tof Dłutow­ski, Kazimierz Pabiasz, Zbigniew Wypych, Tade­usz Trzciń­ski pod­jęli decyzję o reak­tywacji grupy „Breakout”. Z inicjatywą ponow­nego nagrywania i kon­cer­towania wyszedł śląski bluesman, Kazimierz Pabiasz. Grupa wznowiła działal­ność pod nazwą OldBreakout.

Opublikowano: 2015-05-05 15:34:25
Źródło: http://bit.ly/1JMQipU

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design