In English

Gwiazdy Jimiway Blues Festival

opublikowano w dziale Polska

Mimo, że do kolej­nej, 24. edycji Jimiway Blues Festival pozostało kilka miesięcy, wiemy już kto 16 i 17 paź­dzier­nika wystąpi w Ostrowie Wiel­kopol­skim. Wśród amerykań­skich gwiazd, które w tych dniach zaprezen­tują się pol­skim fanom są: The Rusty Wright Band, znany ze współ­pracy z takimi wytwór­niami jak Blind Pig, Alligator czy Ruf Records gitarzysta Coco Montoy’a i uzdol­niony mul­tiin­strumen­talista, który karierę zaczynał jako genialne dziecko, Lucky Peter­son (fot. strony domowe artystów). Zachętą do wpisania sobie tego ter­minu do muzycz­nego kalen­darza niech będzie dostępny w ser­wisie YouTube teledysk Peter­sona do piosenki „I’m Still Here”.

Opublikowano: 2015-06-08 15:12:13
Źródło: www.jimiway.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design