In English

The White Buffalo w Warszawie! Wygraj zaproszenia na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Mocne recen­zje w bran­żowej pra­sie, porów­nania do twór­czo­ści Boba Dylana, piosenki wykorzystane w ścież­kach dźwiękowych tak popular­nych seriali jak „Sons of Anar­chy” i „Califor­nication” – twór­czość amerykań­skiej for­macji The White Buf­falo to dla miłośników roots music i klimatów amerykań­skiego Połu­dnia nie lada gratka. Dzięki Agen­cji Tan­gerine, w nie­dzielę 21 czerwca grupy dowodzonej przez Jake’a Smitha będziemy mogli posłuchać na żywo w klubie Progresja.

Razem z Agen­cją Tan­gerine przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników szybki (i łatwy) kon­kurs, w którym do wygrania są dwa podwójne zaproszenia na ten interesujący kon­cert. Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem odpowiedzieć na pytanie: „który raz The White Buf­falo wystąpi w Polsce”?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Tan­gerine” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy tylko do piątku 19 czerwca do godziny 10:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania!

Opublikowano: 2015-06-18 11:48:36
Źródło: Blues.pl i Agencja Tangerine

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design