In English

Startują Olsztyńskie Noce Bluesowe

opublikowano w dziale Polska

Cztery dni wypeł­nione bluesem czekają w tym roku na fanów w Olsz­tynie, w ramach 24. edycji Olsz­tyń­skich Nocy Bluesowych. Między 2 a 5 lipca organizatorzy prze­widzieli dla melomanów wiele atrak­cji – od kon­cer­tów głów­nych prezen­tujących ciekawych wykonaw­ców z Pol­ski i zagranicy, po wydarzenia towarzyszące w for­mie wystaw i prelek­cji. Wśród wykonaw­ców, obok moc­nej reprezen­tacji pol­skiej i europej­skiej sceny, interesująco zapowiadają się pół­noc­noamerykań­skie prezen­tacje. USA reprezen­tować będą jedna z naj­bar­dziej utytułowanych współ­czesnych wokalistek bluesowych – Janiva Magness, gitarzysta Mike Zito, grająca zydeco for­macja Dwayne Dopsie & The Zydeco Hel­l­raisers i kanadyj­ska wokalistka Shakura S’Aida (fot. strony domowe artystów). Warto odnotować, że duża część festiwalowych kon­cer­tów jest bez­płatna i nie wymaga zakupu biletów.

Opublikowano: 2015-07-02 15:30:27
Źródło: www.blues.olsztyn.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design