In English

Bernhoft wystąpi w Stodole

opublikowano w dziale Polska

Już nie­wiele czasu pozostało do gratki, jaką dla miłośników soulu przy­gotował war­szaw­ski Klub Stodoła. 19 paź­dzier­nika, w ramach tam­tej­szej Open Stage, wystąpi jedna z naj­jaśniej­szych nor­weskich gwiazd, Jarle Bern­hoft (fot. strona domowa artysty) działający teraz pod skróconym pseudonimem Bern­hoft. Jego twór­czość, która łączy klasyczny soul z jaz­zem i nowymi brzmieniami, jest nastrojowa, efek­towna i wciągająca, a jego ostat­nia płyta, „Islan­der”, była nominowana do prestiżowej nagrody Grammy. Blues​.pl, które jest jed­nym z patronów kon­certu, od dawna kibicuje poczynaniom Jarle Bern­hofta – dla przy­po­mnienia zachęcamy do prze­czytania recen­zji albumu „Walk With Me (Live at Chateau Neuf)” i posłuchania Jarle w dostęp­nej na YouTube wer­sji live.

Szczegóły na temat rezer­wacji biletów znaleźć można na stronie Klubu Stodoła.

Opublikowano: 2015-10-12 00:25:07
Źródło: www.stodola.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design