In English

XII edycja Galicja Blues Festival

opublikowano w dziale Polska

Cztery dni inten­syw­nych wrażeń muzycz­nych czekają na gości w ramach tegorocz­nej, dwunastej już edycji Galicja Blues Festival, która między 16 a 19 września odbędzie się w Krośnie. Jak zapowiadają organizatorzy, każdy z dni imprezy będzie miał nieco inne oblicze. 16 września odbędzie się prze­gląd fil­mów muzycz­nych w Artystycz­nym Kinie przy ulicy Biesz­czadz­kiej 1. Zobaczyć będzie można „Whiplash” , „U progu sławy” oraz „Cadil­lac Records”. 17 września atrak­cje prze­niosą się na scenę RCKP. Będzie to pierw­szy dzień prze­glądu oraz kon­cert gospodarza festiwalu, Los Agen­tos. Dzień trzeci wypełni druga tura prze­słuchań kon­kur­sowych oraz spek­takl muzyczny w wykonaniu for­macji Antek Krupa & Wor­kaholic & Friends zatytułowany „Amela – blues o roz­wianych włosach na wietrze”. Ostat­niego dnia, 19 września, odbędzie się kon­cert galowy z udziałem laureata prze­glądu oraz takich zespołów jak Pro Musica Grand Stan­dard Orchestra, Why Ducky?, Juwana Jen­kins & Old Dogs feat. Char­lie Slavik i The Pat McManus Band.

Opublikowano: 2015-09-10 06:06:43
Źródło: www.rckp.krosno.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design