In English

Blues Bazar w Otwocku

opublikowano w dziale Polska

Otwoc­kie Towarzystwo Bluesa i Bal­lady, Pol­skie Stowarzyszenie Bluesowe i Miasto Otwock zapraszają w nie­dzielę, 13 września, na otwocki Blues Bazar, czyli kon­cert inaugurujący obchody X edycji Pol­skiego Dnia Bluesa. Gwiazdą wieczoru będzie amerykań­ska wokalistka Dana Fuchs (vid. YouTube), ale muzycz­nych pozycji w programie jest dużo więcej. Impreza roz­pocz­nie się spek­taklem „Cztery Pory Roku” Teatru Jaś. Po teatrze wystąpią Mad Pilots, The Pisz­czors i Crazy Mole. W specjal­nym kon­cer­cie Dr Blues „BB King Tribute” zaprezen­tuje się Krzysz­tof „Dr Blues” Rybar­czyk z zespołem, któremu towarzyszyć będą goście.

Opublikowano: 2015-09-10 05:19:36
Źródło: www.facebook.com/otwockiblues

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design