In English

Satyrblues, czyli blues i satyra

opublikowano w dziale Polska

Udane połączenie dwóch dys­cyplin sztuki – bluesa i satyry – mające war­tość edukacyjną i ponad­pokoleniową. Tak w skrócie można określić wyjąt­kowy festiwal, którego 16 edycja odbędzie się 12 września w Tar­nobrzeskim Domu Kul­tury – Satyr­blues. Jak mówią organizatorzy, bohaterami tegorocz­nej ramówki będą arty­ści reprezen­tujący naj­wyż­szy poziom wykonaw­czy. Europę reprezen­tować będzie ośmioosobowa grupa Hot Lips z Poznania grająca w kon­wen­cji boogie-​woogie. W amerykań­skich bar­wach wystąpi utytułowana for­macja bluesowa z San Antonio w Tek­sasie, Neal Black & The Healers. Finał zagospodaruje Marco Men­doza, także z USA – muzyk znany m. in. z takich for­macji jak Whitesnake, Thin Lizzy czy Black Star Riders. Część satyryczna należeć będzie do Grzegorza Halamy. Muzyce towarzyszyć będzie zbiorowa wystawa pt. „Polityka w karykaturze. Praw­dziwa cnota krytyk się nie boi”, która z powodzeniem eks­ponowana była w gmachu Sejmu RP. Nie zabrak­nie też wystaw indywidual­nych prezen­tujących dorobek takich autorów jak: Jarosław Woj­tasiń­ski (rysunek), Robert Wilk (fotografia), Alek­sandr Tyvodar (biżuteria). Trans­misję radiową z festiwalu prze­prowadzi Pol­skie Radio Rzeszów.

Opublikowano: 2015-09-10 06:33:17
Źródło: www.satyrblues.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design