In English

Jimiway Blues Festival! Wygraj zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Tegoroczna, 24. Edycja Jimiway Blues Festival w Ostrowie Wiel­kopol­skim zbliża się wiel­kimi krokami. Już 16 i 17 paź­dzier­nika w jej ramach pol­skim fanom zaprezen­tują się: The Rusty Wright Band, znany ze współ­pracy z takimi wytwór­niami jak Blind Pig, Alligator czy Ruf Records gitarzysta Coco Montoy’a i uzdol­niony mul­tiin­strumen­talista, który karierę zaczynał jako genialne dziecko, Lucky Peter­son (fot. strona domowa artysty). Oczywi­ście nie zabrak­nie w programie pol­skich wykonaw­ców – zagrają Break­maszyna, Jerry’s Fin­gers, Open Blues, Kasa Chorych oraz Jan Gałach & Bar­tek Szopiń­ski. Ciekawie zapowiadają się też aktyw­no­ści na Małej Scenie – promocja płyty Tan­deta Blues Band, 40 lat audycji „Biel­szy Odcień Bluesa”, jam ses­sion oraz kon­certy grup Nie­bieska Sowa i Oskar & Tom Band.

Razem z dyrek­torem festiwalu Jimiway, Benedyk­tem Kunic­kim, przy­gotowaliśmy dla Czytel­ników Blues​.pl kon­kurs, w którym do wygrania są dwa pojedyn­cze zaproszenia na oba festiwalowe dni. Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku i wymienić co naj­mniej 10 zagranicz­nych gwiazd Jimiway Blues Festival z ostat­nich lat.

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Jimiway Blues Festival” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do nie­dzieli 11 paź­dzier­nika, do pół­nocy. Dzień póź­niej ogłosimy zwycięz­ców losowania.

Opublikowano: 2015-10-05 20:15:45
Źródło: Blues.pl i Jimiway Blues Festival

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design