In English

Jimiway Blues Festival. Sprawdź kto wygrał zaproszenia na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Dave Hole, Car­los John­son, Vance Kelly, Mis­sis­sippi Heat, Bill Perry, Larry Gar­ner, Philip Sayce, Shar­rie Wil­liams, Sher­man Robert­son, Terry Evans, Smokin’ Joe Kubek & Bnois King, Kenny Neal Band, Joe Louis Wal­ker, Popa Chubby… Lista zagranicz­nych gwiazd Jimiway Blues Festival jest długa. W ramach kon­kursu przy­gotowanego przez Blues​.pl i dyrek­tora festiwalu Jimiway, Benedykta Kunic­kiego, wystar­czyło podać z niej jedynie 10 nazw lub nazwisk żeby wziąć udział w losowaniu dwóch pojedyn­czych zaproszeń na oba festiwalowe dni, 16 i 17 paź­dzier­nika.

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwą odpowiedź, wylosowaliśmy dwójkę szczęśliw­ców, Jacka z Ino­wrocławia i Martę z Ostrowa Wiel­kopol­skiego.

Gratulujemy tym bar­dziej, że tegoroczny Jimiway Blues Festiwal zapowiada się bar­dzo ciekawie. W ramach 24. edycji imprezy zagrają m.in.: The Rusty Wright Band, znany ze współ­pracy z takimi wytwór­niami jak Blind Pig, Alligator czy Ruf Records gitarzysta Coco Mon­toya i uzdol­niony mul­tiin­strumen­talista, który karierę zaczynał jako genialne dziecko, Lucky Peter­son (fot. strona domowa artysty).

Opublikowano: 2015-10-12 00:14:33
Źródło: Blues.pl i Jimiway Blues Festival

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design