In English

Toruń Blues Meeting! Wygraj zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Ciekawi wykonawcy i gorąca atmos­fera, w ramach której granice między fanami, a ich idolami prak­tycz­nie prze­stają ist­nieć to dwie naj­waż­niej­sze cechy wyróż­niające Toruń Blues Meeting na tle innych pol­skich bluesowych festiwali. W tym roku, 20 i 21 listopada, klubowa impreza toruń­skiej „Od Nowy” świętować będzie swoje dwudzieste szóste urodziny. Gwiazdą wydarzenia, spo­glądającą na fanów z plakatu, jest Amerykanin Lamar Chase – wspierany przez skład międzynarodowych muzyków. Inni zagraniczni wykonawcy tegorocz­nej edycji to The High­tones ze Szwecji, Big Joe Bone z Wiel­kiej Brytanii i słowacki duet Bena & Radvanyi. Pol­ską scenę bluesową reprezen­tować będą m.in. Dżem, Cree, Paweł Szymań­ski, Cot­ton Wing, Tor­tilla, Out­sider Blues i Blues Bazar.

Razem z organizatorami Toruń Blues Meeting, przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania jest aż dziesięć pojedyn­czych zaproszeń na pierw­szy z festiwalowych dni i pięć na drugi dzień imprezy (wybierane losowo). Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem wymienić co naj­mniej trzy zagraniczne gwiazdy poprzed­nich edycji festiwalu.

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Toruń Blues Meeting” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy tylko do czwartku 19 listopada, do godziny 12:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania!

Opublikowano: 2015-11-16 10:22:04
Źródło: Blues.pl i Toruń Blues Meeting

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design