In English

Trzy dni bluesa na Jimiway

opublikowano w dziale Polska

Nie dwa, a trzy dni bluesa czekają na melomanów w ramach tegorocz­nej, jubile­uszowej bo dwudziestej piątej edycji Jimiway Blues Festival w Ostrowie Wiel­kopol­skim. Wła­ściwa część wydarzenia odbędzie się 14 i 15 paź­dzier­nika, ale emocje roz­poczną się już dzień wcześniej, 13 paź­dzier­nika, wraz z trans­mitowanym na żywo w audycji „Biel­szy Odcień Bluesa” w radiowej Trójce kon­cer­tem amerykań­skiej for­macji Mis­sis­sippi Heat. Gwiazdą festiwalowego piątku będzie jeden ze sztan­darowych artystów chicagow­skiej wytwórni Alligator Records, Lil’Ed & The Blues Imperials, zaś sobotni wieczór zwień­czy artysta będący przed­stawicielem nowej fali amerykań­skiego bluesa, Mr. Sipp. Oczywi­ście nie zabrak­nie pol­skich wykonaw­ców. W ramach Jimiway Blues Festival wystąpią w tym roku Hot Lips, Hen­drix Resur­rec­tion, Obstawa Prezydenta, Kraków Street Band, Blues Time, Blues Jun­kers i Gang Olsena. Muzyce towarzyszyć będą promocje nowych książek redak­torów Jana Choj­nac­kiego i Zdzisława Pająka. Warto przy­po­mnieć, że bilety, kar­nety i wej­ściówki na festiwal pojawią się w sprzedaży 5 września o godzinie 10:00 w Ostrow­skim Cen­trum Kul­tury przy ul. Wol­no­ści 2 oraz w Inter­necie, na www​.bilet​.pax​.pl – to istotna infor­macja dla tych, którzy chcą zakosz­tować festiwalowych atrak­cji, bo co roku bilety na Jimiway znikają jak gorące bułki!

Opublikowano: 2016-08-17 17:21:16
Źródło: www.jimiway.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design