In English

Gwiazdy na 36. Rawa Blues Festival! Wygraj zaproszenia na koncert i warsztaty z mistrzem gitary!

opublikowano w dziale Polska

Początek jesieni to jak co roku święto bluesa w Katowicach – 36. edycja jed­nego z naj­więk­szych bluesowych festiwali na świecie, Rawa Blues Festival, potrwa dwa dni. Po raz drugi w swojej historii Rawa Blues zago­ści w nowoczesnej sali kon­cer­towej NOSPR. 30 września, zagrają tam mistrz korzen­nego, akustycz­nego bluesa Corey Har­ris oraz jeden z naj­popular­niej­szych współ­czesnych bluesmanów – Keb’ Mo’ (laureat nagrody Grammy), który – po raz pierw­szy w karierze – zagra swoje utwory w sym­fonicz­nych aran­żacjach, przy­gotowanych specjal­nie na katowicki festiwal. Arty­ście towarzyszyć będzie Narodowa Orkiestra Sym­foniczna Pol­skiego Radia pod batutą Krzesimira Dęb­skiego. W sobotę 1 paź­dzier­nika festiwalowe kon­certy odbywać się będą w Spodku. O 11.00 ruszy Mała Scena, a od 15.00 roz­poczną się kon­certy na głów­nej scenie katowic­kiej hali. Zagranicz­nymi gwiaz­dami kon­certu będą: brytyj­ski gitarzysta, wir­tuoz stylu fin­ger­pic­king Albert Lee, Shemekia Copeland (nominowana do Grammy za naj­now­szą płytę „Out­skirts of Love”), JJ Grey & Mofro oraz Toronzo Can­non. Wśród pol­skich wykonaw­ców usłyszymy m.in. zespół Dżem. Na scenie pojawi się też naj­popular­niej­sze muzyczne wcielenie Irka Dudka, Shakin’ Dudi.

Kon­kurs dla czytelników

Razem z organizatorami Rawa Blues Festival przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania jest pięć pojedyn­czych zaproszeń do Spodka na 1 paź­dzier­nika. Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem odpowiedzieć na pytanie: „jak się nazywa szef wytwórni Alligator, prezen­tującej na festiwalu swoich artystów i – już od kilku lat – jeden z honorowych gości festiwalu?”.

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Rawa Blues” w temacie, prosimy przy­syłać na adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu.

Kon­kurs dla gitarzystów

Dodat­kowo, po raz pierw­szy, szansę na specjalną nagrodę – udział w warsz­tatach gitarowych z Alber­tem Lee 29 (trzy podwójne zaproszenia) i 30 września (dwa podwójne zaproszenia) – mają muzykujący Czytel­nicy. Pytanie dla nich nieco inne: „dlaczego akurat Ty powinieneś/​powinnaś mieć szansę nauki gry na gitarze pod okiem mistrza?”.

Odpowiedzi, z hasłem Rawa Blues – warsz­taty w temacie, prosimy przy­syłać na adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu.

* * *

Na Wasze maile – w obu kon­kur­sowych kategoriach – czekamy tylko do wtorku 27 września, do godziny 09:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców konkursu!

Opublikowano: 2016-09-21 12:35:40

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design