In English

Hendrix symfonicznie

opublikowano w dziale Polska

Wrocław­ski gitarzysta i kom­pozytor Leszek Cichoń­ski (fot. Mar­cin Tomaszuk) pokazuje nieco inne oblicze muzyki Jimiego Hen­driksa. 28 września w Wał­brzychu i 30 września w Kaliszu Cichoń­ski zagrał z towarzyszeniem Orkiestry Sym­fonicz­nej Fil­har­monii Sudec­kiej. Na reper­tuar kon­cer­tów złożyły się utwory z reper­tuaru Hen­driksa, między innymi „Lit­tle Wing”, „VooDoo Child”, „Foxy Lady”, „Pur­ple Haze” czy „Hey Joe”. Nie zabrakło gości – wśród zaproszonych do udziału w kon­cer­tach muzyków znaleźli się wokali­ści Jor­gos Skolias i Łukasz Łyczkowski.

Opublikowano: 2012-10-01 15:10:36
Źródło: www.cichonski.art.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design