In English

Wygraj płytę Gienek Loska Band!

opublikowano w dziale Polska

Tegoroczne Mikołajki już za nami, ale nadarza się okazja, żeby sprawić sobie lub bliskiej osobie sym­patyczny upo­minek – płytę Gienek Loska Band. Album zwycięzcy telewizyj­nego programu „X Fac­tor” wyprodukował Maciej Muraszko z zespołu Psychodan­cing, grającego z Maciejem Maleń­czukiem, który na płycie pojawia się w roli gościa specjal­nego. „Hazar­dzista”, bo taki jest tytuł longplay’a, którego jed­nym z patronów medial­nych jest Blues​.pl, to w sumie dwana­ście piosenek podanych w klimacie rock’n’rolla z domieszką bluesa i stylistyki kojarzącej się z The All­man Brothers Band czy Led Zeppelin.

Razem z wydawcą płyty, firmą Sony Music Pol­ska, przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania jest pięć egzem­plarzy albumu! Żeby zdobyć jeden z nich należy odpowiedzieć na pytanie: jaka ważna dla bluesa postać jest autorem tek­stu do stan­dardu „You Can’t Judge a Book by the Cover”, który Loska wykonuje na płycie z Maleńczukiem?

Odpowiedzi, ze słowem „Kon­kurs” w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do czwartku 15 grud­nia, do godziny 11:59. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania.

Opublikowano: 2011-12-09 13:27:03
Źródło: Blues.pl i Sony Music Polska

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design