In English

Otis Taylor na Warsaw Blues Night

opublikowano w dziale Polska

Początek Nowego Roku przyniósł bar­dzo dobrą infor­mację. 18 marca w war­szaw­skim klubie Hybrydy, w ramach kolej­nej edycji War­saw Blues Night, zaprezen­tuje się publicz­no­ści Otis Taylor (fot. strona domowa artysty) – jedna z naj­ciekaw­szych postaci współ­czesnego bluesa, dwukrotny zdobywca statuetki Blues Music Awards, dziewięt­nastokrot­nie nominowany do tej prestiżowej nagrody. Do kon­certu pozostało jesz­cze dużo czasu, ale już dziś warto zarezer­wować sobie ter­min, za zachętę uznając dostępny na YouTube frag­ment występu Taylora na North Sea Jazz Festival.

Opublikowano: 2012-01-02 13:51:15
Źródło: www.blues.waw.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design