In English

Pamięci Wojciecha Skowrońskiego

opublikowano w dziale Polska

W dziesiątą rocz­nicę śmierci nieod­żałowanego Woj­ciecha Skow­roń­skiego (fot. woj​ciech​skow​ron​ski​.pl), 17 stycz­nia, w poznań­skim klubie Blue Note odbędzie się kon­cert, w którym powrócą wspo­mnienia o arty­ście, a jego muzyka zabrzmi w nowych aran­żacjach. Na scenie klubu pojawią się Infek­cja Blues Rock Band – poznań­ski zespół, wykonujący między innymi utwory Skow­roń­skiego i grupa Funky Fun utworzona przez gitarzystę Lecha Niedź­wiedziń­skiego, który współ­pracował ze zmar­łym pianistą. Pod­czas kon­certu Woj­ciecha Skow­roń­skiego wspominać będą też przyjaciele z estrady.

Opublikowano: 2012-01-17 09:24:14
Źródło: www.wojciechskowronski.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design