In English

Zmarł Johnny Otis

opublikowano w dziale Polska

Johnny Otis (fot. Wikipedia), dla klasycz­nego rhythm’n’bluesa i wczesnego rock’n’rolla postać legen­darna, zmarł 17 stycz­nia w wieku dziewięć­dziesięciu lat. Otis był wokalistą, mul­tiin­strumen­talistą, autorem piosenek, producen­tem, kierow­nikiem orkiestry, łowcą talen­tów, prezen­terem programów radiowych i telewizyj­nych, szefem wytwórni płytowej i muzycz­nego klubu – robił w życiu bar­dzo wiele rzeczy, a wszyst­kie związane z muzyką. Wspo­mnieniem o nim niech będzie telewizyjna wer­sja naj­więk­szego bodaj hitu Johnny’ego Otisa, „Wil­lie and the Hand Jive”, którą oglądać możecie na YouTube.

Opublikowano: 2012-01-23 15:36:47
Źródło: www.bobcorritore.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design