In English

Łęczycki we Frankfurcie

opublikowano w dziale Polska

Między 21 a 24 marca, we Frank­fur­cie w Niem­czech odbędą się naj­więk­sze w Europie targi muzyczne Musik­Messe. Do prezen­towania instrumen­tów produkującej har­monijki ustne firmy Seydel i prowadzenia kon­sul­tacji muzycz­nych ze strony firmy został zaproszony muzyk z Pol­ski, Bar­tek Łęczycki (fot. strona domowa artysty). Dodat­kowo, w ramach nie­miec­kiego Harp Meeting Łęczycki poprowadzi dwa warsz­taty dla naj­bar­dziej zaawan­sowanych har­monij­karzy, głów­nie z Nie­miec oraz innych krajów europej­skich. Całość ma zwień­czyć jego solowy kon­cert z wykorzystaniem loop station, udowad­niając, że har­monijka nie jest tylko bluesowym instrumen­tem, ale z powodzeniem można na niej zagrać techno czy muzykę indyjską.

Opublikowano: 2012-01-27 13:32:44
Źródło: www.bleczycki.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design