In English

Gitarzystki.pl

opublikowano w dziale Polska

Aktualne infor­macje o dokonaniach pol­skich gitarzystek, o projek­tach muzycz­nych, które tworzą lub w których biorą udział, ich biografie, muzykę, ale też recen­zje sprzętu, którego używają i forum – to wszystko znaleźć możecie na stronie Gitarzystki​.pl, czyli powstałym nie­dawno, jedynym w kraju por­talu poświęconym wyłącz­nie gitarzyst­kom. Jak mówi Ola Siemieniuk, gitarzystka i pomysłodaw­czyni por­talu: „Chciałam prze­konać się, co robią inne gitarzystki, jaką muzykę tworzą, w jakich projek­tach uczest­niczą, co skłoniło je do sięgnięcia po instrument i… dlaczego jest ich tak mało”.

Opublikowano: 2012-02-07 14:53:06
Źródło: www.gitarzystki.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design