In English

Wygraj zaproszenie na Johnny’ego Wintera w Bielsku-Białej!

opublikowano w dziale Polska

Johnny Win­ter – jeden z naj­waż­niej­szych współ­czesnych gitarzystów, a dla wielu postać wręcz legen­darna – wystąpi w Pol­sce. O tym już infor­mowaliśmy. Bluesmana będzie można zobaczyć na dwóch kon­cer­tach. Pierw­szy odbędzie się 3 marca w klubie Wytwór­nia w Łodzi, drugi 4 marca, w klubie Klimat w Bielsku-​Białej.

Wraz z organizatorami kon­certu w Bielsku-​Białej, firmą Rock Cafe, przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania są dwa podwójne zaproszenia na wieczór w klubie Klimat. Żeby je zdobyć należy odpowiedzieć na pytanie: jak nazywa się chicagow­ska wytwór­nia płytowa, która w latach osiem­dziesiątych wydała jedne z naj­lepiej przyjętych, a z pew­no­ścią jedne z naj­bar­dziej bluesowych płyt w karierze Wintera?

Odpowiedzi, ze słowem „Kon­kurs” w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do środy 29 lutego, do godziny 23:59. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania.

Opublikowano: 2012-02-22 10:16:12
Źródło: Blues.pl i Rock Cafe

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design