In English

Nominowani do Fryderyków

opublikowano w dziale Polska

Fryderyki – czyli nagrody przy­znawane przez pol­skie środowisko muzyczne, to jest muzyków, autorów, kom­pozytorów, producen­tów muzycz­nych, dzien­nikarzy i branżę fonograficzną, zrzeszonych w Akademii Fonograficz­nej – od lat elek­tryzują zarówno starających się o nie muzyków, jak i fanów. Nie ina­czej jest w kategorii „Album Roku Blues”. Na stronie inter­netowej Związku Producen­tów Audio Video pojawiły się tegoroczne bluesowe nominacje. Są to:

  • Leszek Cichoń­ski „Sobą Gram” Luna Music
  • Krzak „4 Basy” Metal Mind Production
  • Lim­boski „Tribute To Geo­r­gie Buck” Lim­boski Studio
  • Magda Piskor­czyk „Afro Groove” Artgraff
  • Magda Piskor­czyk „Mahalia” Artgraff

Laureatów nagród poznamy 26 kwiet­nia. Nagrodami Złoty Fryderyk 2012 za cało­kształt osiągnięć artystycz­nych uhonorowani zostaną Marek Karewicz, Woj­ciech Kilar i Tomasz Stańko.

Opublikowano: 2012-02-23 12:46:33
Źródło: www.zpav.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design