In English

Blues na dudach

opublikowano w dziale Polska

Dudy, man­dolina i tabla to instrumenty kojarzone z wieloma gatun­kami muzyki fol­kowej, ale raczej nie z bluesem. 1 marca w klubie Żaczek w Krakowie, w ramach Blues-​Folk Jam Ses­sion, czyli imprezy poprzedzającej Studencki Festiwal Muzyki Bluesowej „Bluesroads”, to powszechne skojarzenie postarają się zmienić muzycy zespołu Bel­taine, Jan Kubek i Jan Gał­czew­ski, którzy wspól­nie z for­macją Blue Machine poprowadzą bluesowo-​folkowe jam ses­sion. Na scenie, obok instrumen­tów znanych z folku cel­tyc­kiego, irlandz­kiego czy indyj­skiego usłyszeć będzie można elek­tryczne gitary czy har­monijkę ustną. Kon­tynuacją idei folkowo-​bluesowego jamu będzie kon­cert, na którym 15 marca zaprezen­tują się w Żaczku dwa duety – afrykań­ski Mamadou & Pako oraz bluesowy Przy­tuła & Kruk.

Opublikowano: 2012-02-29 12:34:35
Źródło: www.facebook.com/bluesroadsfestival

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design