In English

Rawa Blues ogłasza nabór

opublikowano w dziale Polska

Irek Dudek wraz z Radą Artystyczną Rawa Blues Festival ogłaszają roz­poczęcie rekrutacji zespołów zain­teresowanych występem pod­czas 32. edycji imprezy, którą zaplanowano na sobotę, 6 paź­dzier­nika. Jak co roku, wykonawcy którzy wystąpią na dużej i małej scenie zostaną wyłonieni w drodze kon­kursu. Ter­min nad­syłania zgłoszeń upłynie 15 kwiet­nia. Prze­słuchania nade­słanych materiałów i ogłoszenie peł­nej listy zespołów zaplanowano na maj. Szczegóły naboru znaj­dziecie na stronie katowic­kiej Rawy Blues.

Opublikowano: 2012-03-01 08:51:28
Źródło: www.rawablues.com/pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design