In English

Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Johnny’ego Wintera w Bielsku-Białej!

opublikowano w dziale Polska

Chicagow­ska wytwór­nia płytowa, która w latach osiem­dziesiątych wydała jedne z naj­lepiej przyjętych, a z pew­no­ścią jedne z naj­bar­dziej bluesowych płyt w karierze Johnny’ego Win­tera to Alligator Records – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez Blues​.pl i firmę Rock Cafe kon­kur­sie, w ramach którego mogli­ście wygrać dwa podwójne zaproszenia na kon­cert Johnny’ego Win­tera, który 4 marca odbędzie się w klubie Klimat w Bielsku-​Białej.

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwą odpowiedź, wylosowaliśmy dwóch szczęśliw­ców. Są nimi Stanisław z Krakowa i Artur z Jaworzynki, gratulujemy!

Tym, którzy mieli mniej szczę­ścia przy­pominamy, że szczegóły dotyczące zakupu biletów na dwa pol­skie kon­certy Win­tera znaj­dziecie na stronach ich organizatorów.

Opublikowano: 2012-03-02 09:08:03
Źródło: Blues.pl i Rock Cafe

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design