In English

Dobre noty Szulerów

opublikowano w dziale Polska

Cztery razy „tak” – takim wynikiem zakoń­czył się nie­dzielny występ zespołu Szulerzy w show „Must Be The Music” w telewizji Pol­sat. For­macja zaprezen­towała własną, utrzymaną w rock’n’rollowym stylu kom­pozycję „Obywatel Nowak Jan”, która wyraź­nie przy­padła do gustu jurorom i zgromadzonej w studiu publicz­no­ści. Teraz na Szulerów można głosować przy pomocy aplikacji dostęp­nej na por­talu spo­łecz­no­ściowym Facebook. Tych, którzy pol­satow­ski debiut Szulerów prze­gapili odsyłamy na plat­formę ipla, gdzie obej­rzeć możecie cały odcinek i do ser­wisu YouTube.

Opublikowano: 2012-03-05 14:03:44
Źródło: www.szulerzy.net

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design