In English

Wygraj zaproszenia na Otisa Taylora w Warszawie!

opublikowano w dziale Polska

Nie jeden, a dwa kon­certy zagra w Pol­sce Otis Taylor (fot. strona domowa artysty). Jeden z naj­ciekaw­szych współ­czesnych wykonaw­ców bluesowych wystąpi 17 marca w Starym Domu w Domecku koło Opola. Dzień póź­niej, 18 marca, zagra w War­szawie w klubie Hybrydy w ramach War­saw Blues Night.

Wraz z organizatorami kon­certu w War­szawie przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania są dwa podwójne zaproszenia na wieczór w Hybrydach. Żeby je zdobyć należy odpowiedzieć na pytanie: w jakiej amerykań­skiej wytwórni płytowej już od kilku lat swoje albumy wydaje Otis Taylor?

Odpowiedzi, ze słowem „Kon­kurs” w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do środy 14 marca, do godziny 23:59. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania.

Opublikowano: 2012-03-07 11:41:11
Źródło: Blues.pl i Warsaw Blues Night

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design