In English

Sprawdź kto wygrał zaproszenia na Otisa Taylora w Warszawie!

opublikowano w dziale Polska

Amerykań­ska wytwór­nia płytowa, w której już od kilku lat swoje albumy wydaje Otis Taylor, to Telarc – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez Blues​.pl i organizatorów War­saw Blues Night kon­kur­sie, w ramach którego mogli­ście wygrać dwa podwójne zaproszenia na odbywający się 18 marca w war­szaw­skim klubie Hybrydy kon­cert Otisa Taylora.

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwą odpowiedź, wylosowaliśmy dwójkę szczęśliw­ców. Są nimi Paulina z miej­scowo­ści Goł­ków i Michał z Łowicza, gratulujemy!

Tym, którzy mieli mniej szczę­ścia przy­pominamy, że dzień przed kon­cer­tem w War­szawie, 17 marca, Otis Taylor wystąpi w Starym Domu w Domecku koło Opola. Szczegóły dotyczące zakupu biletów na oba pol­skie kon­certy Taylora znaj­dziecie na stronach ich organizatorów.

Opublikowano: 2012-03-15 09:18:24
Źródło: Blues.pl i Warsaw Blues Night

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design