In English

Śląska Akademia Bluesa

opublikowano w dziale Polska

Cieszący się dużą popular­no­ścią cykl Śląskich Warsz­tatów Artystycz­nych doczekał się interesującej kon­tynuacji w postaci Śląskiej Akademii Bluesa działającej w ramach Śląskiego Stowarzyszenia Artystów i Twór­ców z siedzibą w Domu Pracy Twór­czej „Leśniczówka” w Chorzowie. W zamyśle twór­ców „Akademia ma wspierać i promować bluesa jako gatunek będący wyj­ściem do wielu innych kierun­ków muzycz­nych”. Wśród działań Akademii znaj­dzie się między innymi organizacja kur­sów i warsz­tatów artystycz­nych czy gromadzenie, opracowywanie i archiwizacja dzieł i przed­miotów historycz­nie związanych z bluesem. Pierw­sze efekty działal­no­ści Akademii będzie można obser­wować w lipcu w Chorzowie i Katowicach, w ramach nieod­płat­nych bluesowych warsz­tatów wokalnych.

Opublikowano: 2012-03-21 13:45:22
Źródło: www.silesiansound.art.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design