In English

Koncert na Woodstock nagrodą festiwalu Bluesroads

opublikowano w dziale Polska

Organizatorzy trzeciej edycji Studenc­kiego Prze­glądu Zespołów Bluesowych, który odbędzie się 26 maja w Krakowie pod­czas Festiwalu Bluesroads, roz­poczęli nabór zespołów i solistów chęt­nych do udziału w kon­kur­sie. W szranki mogą stanąć arty­ści lub zespoły amator­skie, w których przy­naj­mniej jedna osoba jest studen­tem lub ma poniżej 26 lat. Nie­prze­kraczalny ter­min nad­syłania zgłoszeń upływa 29 kwiet­nia. Wśród nagród, które Czekaja na uczest­ników prze­glądu są między innymi sesje nagraniowe w profesjonal­nych studiach, ale też występ na Fol­kowej Scenie Przy­stanku Woodstock.

Opublikowano: 2012-04-04 13:26:43
Źródło: www.bluesroads.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design