In English

Danny Bryant w Szczecinie i Domecku

opublikowano w dziale Polska

Jeden z naj­ciekaw­szych brytyj­skich gitarzystów bluesowych młodego pokolenia, Danny Bryant (fot. strona domowa artysty) zagra w Pol­sce dwa kwiet­niowe kon­certy. Muzyk, który współ­pracował na przy­kład z Wal­terem Troutem zagra 12 kwiet­nia w Szczecinie we Free Blues Clubie i 15 kwiet­nia w restauracji Stary Dom w Domecku. Kon­certy będą czę­ścią europej­skiej trasy promującej nowe wydaw­nic­two Bryanta – sygnowany przez Jaz­zhaus Records album CD/​DVD „Night Life”, którego zapowiedź możecie obej­rzeć na YouTube.

Opublikowano: 2012-04-11 14:55:27
Źródło: www.jazzhausrecords.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design