In English

Magda Piskorczyk na płytach w Singapurze

opublikowano w dziale Polska

Gdyby zadać pytanie kto jest naj­popular­niej­szym pol­skim wykonawcą bluesowym w Sin­gapurze, odpowiedzią byłoby z dużym praw­dopodobień­stwem nazwisko Magdy Piskor­czyk. W połowie ubiegłego roku wykonany przez nią utwór „I’d Rather Go Blind” znalazł się na dwóch składan­kach wydanych w Sin­gapurze i Malezji, „Jazz Unlimited” i audiofil­skiej „Jazz Addic­tion”. W grud­niu utwór „Dark­ness on the Delta” opublikowany został na podwój­nym albumie „Female Jazz II (The Greatest Vocal Col­lec­tion)”, a w lutym także na płycie „Acoustic Edition IIw audiofil­skiej serii DW Mastering w jako­ści 24bit 96kHz. Teraz ukazała się dwupłytowa kolek­cja „Jazz Bar”, którą otwiera Magda Piskor­czyk śpiewająca „Work Song”. Z zain­teresowaniem słuchaczy i przed­stawicieli branży muzycz­nej Magda spo­tyka się też w Europie. W naj­now­szym numerze fran­cuskiego magazynu Blues & Co. opublikowano wywiad z wokalistką tytułując go „Un coup de foudre”, czyli „Uderzenie pioruna”. To już drugi europej­ski magazyn – po angiel­skim Blues Mat­ters – publikujący w ostat­nim czasie więk­szy materiał na temat Piskorczyk.

Opublikowano: 2012-04-16 15:12:42
Źródło: www.magdapiskorczyk.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design